Sekcja Dróg Miejskich informuje, że w dniu 20.07.2016 r. została podpisana umowa na obsługę strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Oleśnicy w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2020 r.

28. wrzesieñ 2016

Sekcja Dróg Miejskich informuje, że w dniu 20.07.2016 r. została podpisana umowa na obsługę strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Oleśnicy w okresie od 01.10.2016 do  30.09.2020 r.

 Nowym operatorem SPP wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zostały Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o., ul. Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz.

Nowy operator SPP zaoferował realizację przedmiotowego zadania za kwotę 392,11 zł z każdego 1.000,00 zł udokumentowanych wpływów (dotychczasowy operator SPP wykonywał usługę za kwotę  488,00 zł z każdego 1.000,00 zł udokumentowanych wpływów).

Nową siedzibą Biura Obsługi Klienta będzie lokal przy ul. Bocianiej 1-3. Biuro będzie czynne w godzinach obowiązywania opłaty za parkowanie w SPP tj. od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

Operator wprowadzi nowe urządzenia do zakupu biletów parkingowych- parkomaty, które będą posiadały dotychczasowe funkcje oraz zbliżony do obecnych urządzeń, intuicyjny sposób działania. Wszystkie parkomaty zostaną zamontowane w obecnych lokalizacjach, a do końca miesiąca października zostanie zamontowany dodatkowy parkomat na ul. Traugutta- przy ul. Wąskiej. Do montażu parkomatów zastosowane zostaną istniejące fundamenty; wymiana urządzeń rozpocznie się w piątek 30 września, a zakończy w sobotę 1 października br.

Nowy operator SPP, zgodnie z umową, deklaruje, że nowe parkomaty oraz BOK będą funkcjonowały od godziny 9:00 dnia 03.10.2016 r. co pozwoli na zakup biletów parkingowych w parkomatach oraz zakup abonamentów i wydawanie identyfikatorów w BOK. Niezrealizowanie tego obowiązku będzie podstawą do nałożenia kary w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu administrowania strefą.

Zmiana operatora SPP z założenia była przygotowywana tak, aby dla użytkownika strefy było to jak najmniej odczuwalne i nie powodowało jakichkolwiek utrudnień.

Sekcja Dróg Miejskich ul. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, tel/fax 717889416, NIP: 911-190-55-94