Łącznik ul. Kochanowskiego i Wojska Polskiego remont kapitalny nawierzchi z budową ścieżki rowerowej.