ul. Łużycka - alejki przy kościele Zbawiciela z materiałów granitowych