Komunikat w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

17. marzec 2020

 

Komunikat w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo klientów SPP oraz pracowników Operatora SPP.


1. Praca Biura Obsługi Klienta SPP (BOK) i obsługa klienta odbywa się w sposób niezakłócony, realizowane są wszystkie funkcje, które wykonywane są zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem a Operatorem SPP z zastrzeżeniem wyłączenia osobistej obsługi klienta w biurze SPP.


2. Sprzedaż abonamentów i wydawanie identyfikatorów odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych; stosowne wnioski z załączeniem wymaganych dokumentów opisanych w uchwale o SPP prosimy składać drogą elektroniczną na adres olesnicaspp@pworion.pl. Po przekazaniu kompletu dokumentów drogą elektroniczną oraz po zaksięgowaniu wymaganej  wpłaty na konto operatora, operator zwrotnie wysyła informację o nabyciu abonamentu lub identyfikatora.

 

3. Płatności przyjmowane są w formie przelewów osobiście zlecanych w bankach lub wykonywanych samodzielnie w formie przelewu elektronicznego na numer konta: 93 9584 0008 2001 0012 8980 0001


4. Operator niezwłocznie po wydaniu abonamentu lub identyfikatora wprowadza dane do systemu informatycznego. Kontroler wykonujący kontrolę przy użyciu urządzenia kontrolnego niezwłocznie otrzymuje informacje o wykupionym abonamencie lub posiadanym identyfikatorze.

5. Wszelkie kontakty klientów z pracownikami  BOK SPP  odbywają się drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

Informujemy, że parkomaty są systematycznie dezynfekowane tj. co najmniej trzy razy dziennie.

Forma potwierdzenia nabycia abonamentu lub identyfikatora ustalona została przez Operatora.

Klientów uprasza się o odpowiednio wcześniejsze podejmowanie działań celem zakupu abonamentów oraz uzyskiwania identyfikatorów.

Przypominamy, że sprzedaż abonamentów lub wydawanie identyfikatorów wykonywane są przez BOK SPP z dowolnym wyprzedzeniem.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia, zastosowane środki ostrożności mają na celu zdrowie klientów i pracowników BOK.

 

 

KONTAKT  Z  BIUREM  OBSŁUGI  KLIENTA  STREFY

PŁATNEGO  PARKOWANIA

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Matejki 11A 
56-400 Oleśnica
tel.: 0-71 757 08 71,     tel. kom. 0-604 987 122
e-mail: 
olesnicaspp@pworion.pl

Strona internetowa operatora: http://www.sppolesnica.pl/

Biuro czynne w godzinach od poniedziałku do piątku 9:00 – 17:00.

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy tel. 0-71 788 94 16 e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl.

Sekcja Dróg Miejskich ul. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, tel/fax 717889416, NIP: 911-190-55-94