Przebudowa drogi do Nieciszowa w Oleśnicy

24. lipiec 2017

Przebudowa drogi do Nieciszowa w Oleśnicy

Informujemy, że w dniach od 25 lipca do 29 września br. planowana jest przebudowa drogi do Nieciszowa na odcinku ok. 530 m (od granic miasta Oleśnicy w kierunku centrum).

W ramach powyższej inwestycji zostanie wykonany recykling istniejącej nawierzchni asfaltowej na zimno w celu przetworzenia warstw nawierzchni w pełnowartościowy materiał MCE, który zostanie wykorzystany na podbudowę. MCE to mieszanka mineralno - cementowo - emulsyjna o ciągłym uziarnieniu, składająca się z destruktu i kruszywa mineralnego, wymieszana sposobem na zimno z cementem i emulsją asfaltową w warunkach optymalnej wilgotności, a następnie zagęszczona. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie wykonana nowa warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej. Ponadto w ramach inwestycji zostaną wykonane pobocza z kruszywa oraz zostaną oczyszczone i odtworzone rowy na długości przebudowywanego odcinka.

Planowane roboty powodują konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu pojazdów drogi dojazdowej do Nieciszowa, a objazd został wyznaczony ulicą Batalionów Chłopskich oraz ul. Wojska Polskiego (przez Smardzów).

Wykonawcą robót jest STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław.

Zadanie realizowane jest z budżetu Miasta Oleśnica – Sekcji Dróg Miejskich. Wartość robót wynosi 422.450,94 zł.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

Sekcja Dróg Miejskich ul. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, tel/fax 717889416, NIP: 911-190-55-94