Remont nawierzchni jezdni ulicy Energetycznej w Oleśnicy.

4. pa¼dziernik 2016

Remont nawierzchni jezdni ulicy Energetycznej w Oleśnicy.

Informujemy, że w miesiącu październiku br. zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni ul. Energetycznej . W ramach zadania zostanie wykonana renowacja nawierzchni bitumicznej, polegająca na uszczelnieniu i uszorstnieniu cienką warstwą z mieszanki mineralno-emulsyjnej w technologii slurry seal.

Roboty będą wykonywane bez zamykania drogi dla ruchu drogowego, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pojazdów.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz z siedzibą : ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

Zadanie realizowane jest z budżetu Miasta Oleśnica-Sekcji Dróg Miejskich. Wartość robót wynosi 153.764,40 zł.

Sekcja Dróg Miejskich ul. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, tel/fax 717889416, NIP: 911-190-55-94