Rozbudowa ul. Maczka w Oleśnicy.

27. grudzieñ 2017

Rozbudowa ul. Maczka w Oleśnicy.

Sekcja Dróg Miejskich informuje, że sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na rozpoczęcie  robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Maczka w Oleśnicy jeszcze w tym roku.

Do tej pory został wykonany I etap zamierzenia tj. przebudowano istniejące zatoki parkingowe równoległe na zatoki prostopadłe co pozwoliło na zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych z 23 do 52 (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

Kolejnym etapem inwestycji będzie przebudowa istniejącego ciągu pieszego biegnącego wzdłuż budynków mieszkalnych wielorodzinnych o numerach 3-3b i 5-5e z włączeniem do chodnika zlokalizowanego w ul. Paderewskiego. W części przy budynku mieszkalnym 5-5e chodnik będzie przylegał do miejsc postojowych, natomiast przy budynku mieszkalnym 3-3b będzie oddzielony od zatok pasem zieleni.

Decyzja o terminie rozpoczęciu II etapu jeszcze nie została podjęta, jednak wszystkie roboty budowlane będą wykonane najpóźniej do końca maja przyszłego roku, a z dużym prawdopodobieństwem, przy nadal sprzyjających warunkach atmosferycznych, roboty uda się zakończyć wcześniej.  

Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo TOM TRANS Tomasz Walczak, ul. Energetyczna 2-2a, 56-400 Oleśnica

Zadanie realizowane zostanie z budżetu Miasta Oleśnica – Sekcji Dróg Miejskich przy partycypacji w kosztach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Wartość robót wynosi 242.075,63 zł.

Użytkowników drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie wykonywania robót budowlanych.













Sekcja Dróg Miejskich ul. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, tel/fax 717889416, NIP: 911-190-55-94