Rozbudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wojska Polskiego – Osiedlowa oraz rozbudowa z przebudowa ul. Wojska Polskiego – Osiedlowa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy.

15. wrzesieñ 2016

Informujemy, że w dniach od 16 września do 28 października br. planowana jest rozbudowa ul. Sikorskiego o chodnik i ścieżkę rowerową oraz rozbudowa ul. Wojska Polskiego – Osiedlowa o fragmenty chodników i ścieżkę rowerową wraz z przebudową jezdni i zatok parkingowych.

Ścieżka rowerowa i chodnik przebiegać będą od ul. Klonowej, gdzie będą się łączyć z istniejącymi już ścieżką rowerową i chodnikiem, dalej wzdłuż ul. Sikorskiego po stronie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, następnie już sama ścieżka rowerowa zostanie wybudowana wzdłuż ulicy Wojska Polskiego – Osiedlowa w obecnym terenie zielonym przyległym do budynków mieszkalnych i połączy się z istniejącą ścieżką biegnącą wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

W ramach zadania na istniejącej jezdni i zatokach parkingowych w ulicy Wojska Polskiego – Osiedlowa (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego) zostanie wymieniona na nową warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

Planowane roboty powodują konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu pojazdów łącznika ul. Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego, konieczność czasowego usunięcia parkujących tam pojazdów, jak również czasowego przeniesienia przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych w ulicy Wojska Polskiego – Osiedlowa na ulicę Wojska Polskiego.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica.

Zadanie realizowane jest z budżetu Miasta Oleśnica – Sekcji Dróg Miejskich. Wartość robót wynosi 644.653,63 zł.

Sekcja Dróg Miejskich ul. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, tel/fax 717889416, NIP: 911-190-55-94