Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Rozpoczyna się przebudowa jezdni w ul. Ogrodowej.

Rozpoczyna się przebudowa jezdni w ul. Ogrodowej.

12 Maja 2023

Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich informuje, że w dniu 15.05.2023 r. rozpoczynają się prace budowlane na ul. Ogrodowej w Oleśnicy. W ramach zadania zostanie wymieniona konstrukcja jezdni znajdująca się obecnie w złym stanie technicznym oraz zostanie uzupełniona i oczyszczona kanalizacja deszczowa w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych. Dodatkowo zostanie przebudowana infrastruktura sieci gazowej oraz elementy sieci teletechnicznej wykonywane w ramach koordynacji robót z inwestorami zewnętrznymi.

Roboty będą realizowane w trzech etapach. Jako pierwszy wykonywany będzie odcinek od rzeki Oleśnica do ul. Spokojnej, drugi od ul. Spokojnej do wysokości budynku nr 8a i ostatni etap do ul. Wrocławskiej. Na czas prowadzenia robót zostanie wdrożona zastępcza organizacja ruchu, a planowane prace prowadzone będą przy całkowitym zajęciu jezdni. W trakcie prowadzenia robót zamknięta zostanie jezdnia ulicy Ogrodowej.  Piesi będą mogli poruszać się po istniejących chodnikach. W przypadku konieczności korzystania z samochodów w okresie prowadzenia robót drogowych sugerujemy przeparkowanie pojazdów poza obręb budowy.  W trakcie wykonywania robót na jezdni przejazd nie będzie możliwy.

Zakończenie pierwszego etapu robót planowane jest do końca czerwca. O kolejnych etapach robót będziemy Państwa informować na bieżąco. Ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej wykonywane będzie jednocześnie na całej długości przebudowywanego odcinka drogi. Zakończenie budowy planowane jest do połowy września.

Roboty budowlane będzie realizować firma wybrana w przetargu nieograniczonym: BIOBUD Piotr Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica. Wartość kontraktu: 1 924 999,84 PLN

Inwestorem zamierzenia jest Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich.

do góry