Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Oleśnicy

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Oleśnicy

24 Stycznia 2023

Informujemy, że od dnia 26 stycznia br. wchodzi w życie zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.

Zmiany będą dotyczyły w szczególności: zwiększenia opłaty za pierwsze rozpoczęte 30 minut postoju z kwoty 0,50 zł na kwotę 1 zł, ograniczenia nabywania preferencyjnych abonamentów typu M przysługujących na jeden lokal mieszkalny do trzech sztuk (jednemu mieszkańcowi wydawany będzie tylko jeden abonament wyłącznie na jeden pojazd samochodowy), wprowadzenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł za wydanie duplikatu abonamentu lub abonamentu z naniesionymi zmianami danych.

Jednak najistotniejsza zmiana dotyczy opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania. Po wejściu w życie zmian dotychczasowe opłaty 50 zł i 30 zł będą obowiązywały tylko wtedy, gdy opłata zostanie uiszczona do 5 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej, a po upływie tego czasu opłaty do uiszczenia będą dwukrotnie wyższe, czyli odpowiednio 100 zł i 60 zł. Zmiana ta ma spowodować zwiększenie skuteczności pobierania opłat dodatkowych a tym samym zmniejszenie bardzo wysokich kosztów windykacji należności.

Wszystkie wprowadzane zmiany wynikają z zebranych doświadczeń w prowadzeniu oleśnickiej Strefy i mają na celu usprawnienie jej funkcjonowania oraz wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk powodujących zwiększanie kosztów jej prowadzenia.

Wszelkie informacje o zasadach korzystania z oleśnickiej SPP znajdują się na stronie internetowej operatora SPP http://olesnicaspp.pl/.

do góry