Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Klienta/Usuwanie wraków pojazdów

Usuwanie wraków pojazdów

W przypadku stwierdzenia występowania w pasie drogowym, w drogach zarządzanych przez SDM, pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany prosimy o skorzystanie z formularza zgłoś awarię. Ponadto takie informacje można zgłaszać bezpośrednio na nasz adres mailowy  oraz telefonicznie +48 71 788 94 16.

Podstawą do usunięcia takich pojazdów są przepisy art. 50a ust. 5 ustawy Prawa o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz Zarządzenia Nr 294/VIII/20198 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.10. 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu usuwania pojazdów z dróg Gminy Miasta Oleśnicy, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane; na ich podstawie możliwe jest usuwanie pojazdów z dróg, które są nimi objęte. Zasadniczo procedura dotyczy tylko dróg publicznych.
W przypadku porzucenia takich pojazdów na terenach poza drogami publicznymi potrzebę usunięcia pojazdów należy zgłaszać do ich właścicieli lub zarządców.

do góry