Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Transkrypcja tekstowa

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Sekcja Dróg Miejskich informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Sekcją Dróg Miejskich poprzez:

 1. Sekretariat Sekcji Dróg Miejskich, tel.: +48 71 788 94 16,
 2. e-mail: ,

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
 • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
 • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Sekcję
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia można dokonać:

 • listownie na adres Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica (termin spotkania należy ustalić na 3 dni liczone od dnia otrzymania listu),
 • e-mailem  (3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie),
 • telefonicznie na numer +48 71 788 94 16 (3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Transkrypcja tekstowa

Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu. Aby skutecznie komunikować się z Sekcją Dróg Miejskich w Oleśnicy osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z pośrednictwa tłumacza, w tym celu należy powiadomić Urząd (np. elektronicznie).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną.

Sekcja Dróg Miejskich ma swoją siedzibę w Oleśnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 31C (3 km od centrum miasta, przy Drodze Wojewódzkiej DW 451, w kierunku Bierutowa) 

Do budynku możemy dostać się wejściem głównym od ulicy Bolesława Krzywoustego. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.  Dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się pochylnia. Budynek Sekcji Dróg Miejskich jest parterowy i na jednym poziomie. 

Na parterze mieści się

 • Sekretariat,
 • Gabinet Dyrektora Sekcji Dróg Miejskich,
 • Księgowość,
 • Kadry,
 • Inwestycje zajmujące się planowaniem i przygotowaniem inwestycji, inżynierii ruchu drogowego
 • Zarząd Dróg zajmujący się sprawami zarządzania drogami w tym między innymi: zajęcia pasa drogowego, oraz strefy płatnego parkowania,
 • Utrzymanie dróg zajmujące się prowadzeniem całokształtu prac związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją dróg.
do góry